Συνεργαζόμενοι Αδειοδοτημένοι Ανακυκλωτές

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜ ΗΜΑ


ΑΤΤΙΚΗ
Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ 210 5570627 45-1


ΘΡΑΚΗ
EVROS LEAD S.A. 25510 31860 2860-2


ΚΡΗΤΗ
ΒΙΕΜΕΛ 28410 31049 16091-1